Elke dag inspireren, leren en innoveren.

“Willen jullie ons helpen met het invoeren of verbeteren van het leren op de werkplek?”

“Willen jullie ons helpen met het invoeren of verbeteren van het leren op de werkplek?”

Kantoor van Rijndorp Installaties in Zoeterwoude

Het is de vraag van zes technische fondsen die gezamenlijk voor hun branches het werkplekleren willen vormgeven of optimaliseren. Een vraag die ons als muziek in de oren klinkt!

Een leven lang ontwikkelen is momenteel een hot item (in human resources en learning & development land). De vaardigheden die over ongeveer 10 jaar het meest gewaardeerd worden, zijn vaardigheden die momenteel niet bovenaan de lijst staan. Denk aan de meer ‘softe vaardigheden’ als beoordelingsvermogen, creativiteit, technologisch inzicht etc. Daar komt bij dat vandaag de dag de zogenoemde vakvaardigheden erg van belang zijn, terwijl door de vergrijzing op dit vlak vaak veel kennis verloren gaat. Maar hoe kun je je als bedrijf hierop voorbereiden?

De technische branches realiseren zich dat flexibiliteit binnen organisaties nodig is om snel op ontwikkelingen te kunnen anticiperen. Gezamenlijk bereiken en ondersteunen zij 42.000 bedrijven en 800.000 medewerkers op verschillende vlakken. Middels het project ‘Werkplekleren in de Techniek’ willen zij deze bedrijven ondersteunen om het leren op de werkplek in te richten. Uitgangspunt hierbij is dat de vaardigheden al doende, op de werkplek, worden ontwikkeld. Doel van het project is dat medewerkers die een bepaald vak (gaan) uitoefenen op de plek zelf kunnen leren en zo  blíjven leren. Dit zorgt dat bedrijven sneller kunnen schakelen en anticiperen op ontwikkelingen die van invloed zijn op het bedrijf.

Team JANZ is samen met 3 andere partijen geselecteerd om uitvoering te geven aan dit project. Gezamenlijk zullen we zorgdragen voor het inrichten van werkplekleren bij meerdere technische bedrijven. Via onze website zullen wij inzicht geven in de diversiteit aan vraagstukken en oplossingen die wij in deze opdracht tegen komen. Zo kunnen wij van en met elkaar blijven leren!

Vragen?

We gaan graag verder in op de inhoud van dit artikel. Stuur ons een berichtje!