Elke dag inspireren, leren en innoveren.

Willen jullie bijdragen aan de implementatie van praktijkleren met de praktijkverklaring in de SW?

Willen jullie bijdragen aan de implementatie van praktijkleren met de praktijkverklaring in de SW?

Zo luidt de vraag van SBCM, het kenniscentrum en A&O fonds Sociale Werkgelegenheid (SW). Het is niet alleen belangrijk om mensen met een beperking  in dienst te nemen, maar ook om hen duurzaam aan het werk te houden. Ontwikkelen en opleiden van medewerkers tot het behalen van een mbo-diploma, mbo-certificaat of praktijkverklaring (onderdeel van de mbo-verklaring) zorgt voor meerwaarde op de arbeidsmarkt en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Voor de doelgroep SW is een volledig mbo-diploma nog een brug te ver. Mogelijke barrières vormen bijvoorbeeld de eisen van taal en rekenen, terwijl ze op hun vakgebied wel degelijk hun vak (kunnen gaan) beheersen. Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft hierop ingespeeld en een aanpak, instrumenten en dienstverlening ontwikkeld speciaal voor de mbo-praktijkverklaring. Daarbij worden werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, die vallen onder de Participatiewet, opgeleid op het niveau van werkprocessen uit de zogenoemde mbo-opleidingsdossiers. Hierbij worden ze gekwalificeerd voor losse werkprocessen om zo voor werkgevers inzicht te geven wat de werknemer wel en niet kan. Het mes snijdt hier aan twee kanten. Enerzijds zijn deze mensen beter en duurzamer inzetbaar op werkplekken in het bedrijf, anderzijds heeft het veel invloed op de motivatie en de mate van eigenwaarde van deze mensen. Zo kan de optimale aansluiting tussen mens en werk plaatsvinden.

Samenwerking SBCM en JANZ

Er zijn inmiddels flink wat SW-bedrijven actief met deze aanpak die nog in de pilotfase zit. Het wordt nu tijd om de inzet van de mbo-praktijkverklaring bij SW-bedrijven praktisch in het bedrijf vorm te geven.

SBCM heeft JANZ gevraagd om, als één van de partijen, het praktijkleren bij SW-bedrijven te implementeren. De gedachte is om ze op weg te helpen bij het organiseren, inrichten en opzetten van routes praktijkleren met de praktijkverklaring voor werknemers binnen de SW.

Een opdracht die volledig aansluit bij onze ervaring en achtergrond en wij hopen de SW-bedrijven te helpen in hun ambitie om mensen met een beperking te helpen naar duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Bron afbeelding: De MBO Raad

Vragen?

We gaan graag verder in op de inhoud van dit artikel. Stuur ons een berichtje!