“Wij willen een door de branche erkend diploma voor de glastuinbouw”

“Onze sector, de glastuinbouw, is en blijft in beweging. Dat vraagt blijvende opleiding en ontwikkeling van de medewerkers in onze branche. Een voorbeeld hiervan is onze eigen brancheopleiding. Deze opleiding is voor volwassen medewerkers (bestaande medewerkers, maar ook via zij instroom) waarmee zij een door onze branche erkend diploma kunnen halen,” aldus Jolanda Rosloot, adviseur Opleiding en Ontwikkeling bij Kasgroeit.

De brancheopleiding

Een brancheopleiding is een opleiding die door een branche zelf is ontwikkeld, al dan niet in samenwerking met een school. De grote toegevoegde waarde van deze opleiding is dat het door en voor eigen medewerkers is ontwikkeld. Dicht op de praktijk met veel ruimte om te anticiperen op ontwikkelingen in de branche. “Onze branche heeft behoefte aan instroom, op wat voor manier dan ook. Werknemers moeten dan de gelegenheid krijgen om opgeleid te worden (bijvoorbeeld via omscholing) en hun diploma moet bij alle werkgevers wat waard zijn”, geeft Jolanda aan. “Het is echt een individueel ontwikkeltraject waarbij de deelnemer zelf de leerweg bepaalt, met ondersteuning van een leercoach.”

De waarde van het diploma

Met Jolanda Rosloot van Kasgroeit (adviesorganisatie voor de glastuinbouw) zijn wij in gesprek over de wensen met betrekking tot hun brancheopleiding. “De uitdaging van onze brancheopleiding is dat ook het diploma door de branche wordt erkend. Het diploma is niet mbo-geaccrediteerd maar wij willen wel dat het deze status ontwikkelt. Praktisch gezien betekent dit dat een ondernemer binnen onze sector bij het zien van dit diploma moet denken: “Deze medewerker heeft een hele goede en bij onze branche passende opleiding genoten.”

In bijna al onze opdrachten komt ergens wel de vraag aan bod wat voor waarde het diploma/certificaat nu uiteindelijk heeft op de arbeidsmarkt. Dit kan voor een eigen ‘huiscademie’ gelden, maar ook voor opleidingen die door het hele land worden gegeven in het bedrijfsleven. Een certificaat moet garant staan voor een bepaalde inhoud, zodat je er als werkgever op kunt vertrouwen dat, onafhankelijk waar de opleiding is gevolgd, de werknemer over bepaalde kennis of vaardigheden beschikt.

Dit kan worden gerealiseerd door het op de juiste manier inrichten van de examinering/toetsing. De komende tijd gaan wij samen met Kasgroeit het examineringstraject voor de brancheopleiding van de glastuinbouw vormgeven. Zo zullen ze straks zowel in Groningen als in Maastricht constateren dat een deelnemer die de brancheopleiding heeft gevolgd (en hiervoor is geslaagd!) veel toegevoegde waarde heeft op het bedrijf.