Uitbreiding van team JANZ!

Per 1 maart is het team van JANZ verder uitgebreid met de komst van een nieuwe collega, in de persoon van Annemarie de Mooij. Op deze manier kunnen wij onze opdrachtgevers steeds beter gaan bedienen.

Wij kennen Annemarie al langer als een deskundige en integere partner en zij is dan ook een zeer welkome aanvulling op ons team. Uiteraard brengt zij de nodige deskundigheid met zich mee en als gespecialiseerd onderwijskundige zal zij met name actief zijn voor JANZ projecten en JANZ procesmanagement. Annemarie is jarenlang betrokken geweest bij projecten als de ontwikkeling van de nieuwe kwalificatiestructuur (EZ/OC&W), het project Arbeidsmarktinformatie (EZ) en Stagebox (OC&W) en heeft veel ervaring met dit type projecten en processen. Ook is zij al ‘een bekende’ in de betrokken sectoren.

Annemarie: “Als onderwijskundige ben ik al meer dan tien jaar betrokken bij (de ontwikkeling van) het onderwijs, met als specialisatie het middelbaar beroepsonderwijs. Eén van de uitdagingen in het onderwijs is om, naast de dagelijkse gang van zaken, concreet uitvoering te geven aan strategische- en beleidsdoelstellingen (soms geformuleerd en verplicht vanuit de overheid). Bijvoorbeeld op het gebied van verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs. Vanuit mijn ervaring en expertise geef ik hier graag concreet handen en voeten aan.”

Wij wensen Annemarie heel veel succes en plezier bij JANZ!