Strategie

Organisaties in verandering. JANZ groeit met je mee

Strategie

Hoe gaan we de doelen bereiken? Daarvoor is strategie nodig. In de strategie van organisaties zouden de medewerkers centraal moeten staan, want bij hen zit de verander- en beweegkracht.

Veranderen van gedrag is echt niet altijd moeilijk of onmogelijk! De kunst is om de beweging op gang te brengen.

Om dat voor elkaar te krijgen moeten medewerkers vooral eerst begrijpen waarom het noodzakelijk is om aanpassingen te doen in hun gedrag of werk. Wat hierbij helpt:

Goed leiderschap dus!

Daarna moeten de medewerkers ook gaan wíllen veranderen: leg uit wat het hen op zal leveren! Vervolgens moeten medewerkers goed voorbereid zijn op datgene wat van ze gevraagd wordt: ze moeten het wel kunnen. Als deze dingen op orde zijn, kan het uitvoeren beginnen!

Hoe is de structuur opgebouwd? Is deze ondersteunend aan het bedrijfsproces? Loopt dat proces nu eigenlijk wel efficiënt? Hoe zijn de taken en rollen verdeeld?

Aandacht geven aan kennisontwikkeling werkt stimulerend. Zorg ervoor dat leren op de werkplek en leren van elkaar mogelijk is! Wij helpen bedrijven bij het vormgeven hiervan. Dat kan op vele verschillende manieren, passend bij de branche, de grootte en de huidige cultuur van het bedrijf.

De weg naar een succesvolle leercultuur bewandelen we samen

Tijdens onze begeleiding concentreren wij ons op drie belangrijke pijlers. Wij zijn ervan overtuigd dat dit je helpt als organisatie om een blijvende leercultuur te creëren en te behouden. We kunnen niet wachten om samen met jou aan de slag te gaan!

Visieontwikkeling
Visieontwikkeling is een continu proces, en het vertalen van de visie naar concrete doelen is eigenlijk nóg belangrijker. Het geeft handvatten om de organisatie bij te sturen en de medewerkers aan te moedigen.

Hoe kun jij jouw visie ontwikkelen? 
Strategie
Hoe gaan we de doelen bereiken? Daarvoor is strategie nodig. In de strategie van organisaties zouden de medewerkers centraal moeten staan, want bij hen zit de verander- en beweegkracht.

Heb jij een duidelijke strategie voor de komende jaren? 
Kennis delen & behouden
De meeste organisaties barsten van de kennis, vaak zonder dat ze het zelf doorhebben. Die kennis zit allemaal in de hoofden (en handen!) van de medewerkers.

Hoe deel en borg jij de kennis in je organisatie?