PROJECTEN – Start nieuw project bij TOMINGROEP in Hilversum

Groeien en Bloeien bij TOMINGROEP in Hilversum, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De TOMINGROEP in Hilversum is een bedrijf dat grotendeels wordt gerund met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In samenspraak met o.a. diverse gemeenten ontvangen zij instromers die een steuntje in de rug nodig hebben en onder begeleiding aan het werk gaan. Met een flink aantal bedrijfsonderdelen zorgt de TOMINGROEP voor passend werk voor deze doelgroep. Eén van de bedrijfsonderdelen binnen de TOMINGROEP is IBOR wat staat voor Integraal Beheer van de Openbare Ruimte. Binnen deze bedrijfstak is men voornamelijk werkzaam in de groenvoorziening.

Voorheen was de instroom van kandidaten in IBOR (en ook bij andere sw-bedrijven in Nederland) meer vanzelfsprekend in verband met hierbij passende wetgeving. Inmiddels is dit niet meer het geval en zal men op een andere manier een succesvolle instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten realiseren. Gelet op de groei van de werkgelegenheid, de teruglopende instroom van arbeids- en ontwikkeltrajecten, de schaarser wordende arbeidsmarkt, en de toenemende behoefte aan vakbekwaamheid, is het van belang dat dit op een andere manier door het bedrijf wordt ingericht.

De ambitie van TOMINGROEP is om, ondanks de veranderende wetgeving, haar taak als inclusieve werkgever te behouden en zelfs uit te breiden. Hiertoe starten zij een project waarin doelen zijn gesteld als het creëren van aantrekkelijk werkgeverschap en het realiseren van duurzame samenwerking met scholen, gemeenten en andere partijen. Uiteraard met bijbehorende opleidings-, ontwikkelings- en wervingsplannen.

TOMINGROEP heeft JANZ gevraagd om dit traject op te pakken. Wij mogen de coördinatie en uitvoering van het project de komende periode gaan verzorgen. Wat een prachtige opdracht.