Privacy beleid

Jouw gegevens zijn belangrijk bij JANZ!

JANZ Kennis & Advies is actief op de thema’s leercultuur, werkplekleren, kennis en soft-skills. We verzorgen (leiderschaps-)trainingen, geven leren op de werkplek vorm, begeleiden het proces van kennisontwikkeling en -overdracht en geven dat vorm, we verzorgen interactieve workshops omtrent deze thema’s en we begeleiden in ondernemerschap- en strategieontwikkeling.

JANZ respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Bij verwerking van persoonsgegevens handelt JANZ in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Alle andere gegevens die jij ons tijdens jouw websitebezoek verstrekt, worden als vertrouwelijk beschouwd. JANZ verzamelt geen persoonsgegevens buiten de gegevens die jij zelf invult, bijvoorbeeld in ons contactformulier. Wij delen ook geen gegevens met derden.

Data

Wanneer je www.janz.nl bezoekt, worden de technische kenmerken van jouw bezoek geregistreerd. Denk hierbij aan de pagina’s die je bezoekt, jouw IP-adres, de datum van jouw bezoek en het gebruikte browser type. Data van JANZ worden anoniem opgeslagen. Er is dus geen referentie naar een persoon of naar persoonsgegevens. Data van JANZ worden voor onbepaalde tijd opgeslagen in de database.

De gegevens worden uitsluitend bijgehouden ten behoeve van analyses voor de website. Voor deze analyse worden analytische- en functionele cookies ingezet waarmee bezoekersstatistieken worden bijgehouden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het meetinstrument Google Analytics.

Personalisatie

De cookies zijn nodig voor de werking van de website, zo wordt op basis van uw klikgedrag relevante content aangeboden. De doelgroep van JANZ is opgedeeld in verschillende persona’s die zich kunnen begeven in verschillende fases in hun customer journey. Alle content van JANZ is gelabeld met de persona’s en fases zodat de website weet welke content relevant is en in welke volgorde. Op basis van onder andere het klikgedrag en de leestijd wordt een profiel en fase aan de bezoeker toegekend. Vervolgens laat JANZ de bezoeker automatisch passende content zien.
Lees hier meer over cookies over JANZ. Voor meer informatie over analytische- en functionele cookies verwijzen wij je graag naar de website van de Rijksoverheid.

Disclaimer

Aan de informatie van deze website kunnen geen rechten worden ontleend en JANZ neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie. JANZ is niet verantwoordelijk voor de informatie van andere organisaties waarnaar gerefereerd wordt op deze website.
Het is belangrijk dat er veilig om wordt gegaan met jouw persoonsgegevens. Om je te beschermen tegen misbruik van persoonsgegevens bestaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). JANZ is gebonden aan deze wetgeving en vindt het van belang om je, middels dit privacyreglement, zo goed mogelijk te informeren wat er met jouw gegevens gebeurt.