JANZ. Altijd drie centrale thema's als uitgangspunt.

Leercultuur, kennis en soft skills

Bij JANZ. doen we het net even anders!

Wij nemen altijd de tijd om onze klant te leren kennen en om de uitdagingen in de organisatie goed helder te krijgen (Intake). Waar doet het nu het meeste pijn in de organisatie? De antwoorden kunnen heel divers zijn. 

In ons advies en de uitwerking daarvan nemen we het menselijk kapitaal van de organisatie als uitgangspunt (Plan van aanpak)Vervolgens begeleiden wij het traject en geven wij het goede voorbeeld (Begeleiding).

Samen zorgen we voor een goede nieuwe manier van werken die stand kan houden in de organisatie (Borging). Ook voor organisaties geldt: Leren stopt nooit! Het is een continu proces van bijsturen, ontwikkelen, nieuwe markten aanboren, verbeteren en investeren.

JANZ. Altijd drie centrale thema's als uitgangspunt.

Leercultuur, kennis & soft skills

Om leren en ontwikkelen in een organisatie te stimuleren en vorm te geven moet de werkomgeving zó worden ingericht dat er geleerd kán worden. Dat vraagt behoorlijk wat van de organisatie en de leidinggevenden. JANZ. stuurt niet alleen op leerinterventies, maar kijkt ook naar de bedrijfskundige kant van de vraagstukken. Door vanuit die hoek met leren en ontwikkelen aan de slag te gaan, kan het verschil gemaakt worden.

We hebben drie thema’s ontwikkeld die hierop aansluiten: leercultuur, kennis en soft skills.

Onze thema’s zitten zowel in de bedrijfskundige- als de onderwijskundige hoek. Wij geloven vooral in de kracht van de combinatie van deze twee. Op alle drie de thema’s verbinden wij
deze, afhankelijk van de drijfveren en de behoeften van onze klant.

1

Leercultuur

Met leercultuur bedoelen wij: een bedrijfscultuur waarin leren en werken samengaan. Een leercultuur stimuleert leren in het bedrijf: de organisatie creëert de randvoorwaarden die in het bedrijf nodig zijn om structureel leren mogelijk te maken.

Veel randvoorwaarden zijn gelegen in de aansturing van het bedrijf: wordt een lerende houding gestimuleerd door de directie / het MT? Geeft zij het goede voorbeeld? Worden de processen zó ingericht dat het aansluit bij leerambities? Als een organisatie niet werkt aan deze randvoorwaarden, is de lerende houding van medewerkers nog een eind weg!

JANZ. verzorgt activiteiten bij dit thema, zoals:

2

Kennis

Digitalisering, robotisering en technologisering hebben ontzettend veel invloed op het reilen en zeilen van bedrijven. Er zal een flink aantal beroepen gaan verdwijnen en er zullen nieuwe gaan ontstaan. Een cruciale factor in deze transitie is kennis: welke kennis heb je als organisatie nu en in de toekomst nodig, en hoe zorg je ervoor dat je continu over de juiste kennis blijft beschikken?

Er liggen uitdagingen op het gebied van het borgen van cruciale kennis in het bedrijf, en het opdoen van nieuwe kennis die nodig is voor de toekomst.

Vragen die een rol spelen bij kennis in organisaties:

  1. Waar zit de kennis nu?
  2. Hoe maken we die kennis los?
  3. Waar leggen we die kennis vast?
  4. Hoe zorgen we ervoor dat deze kennis structureel wordt overgedragen aan anderen?
  5. Welke kennis is in de toekomst van belang

JANZ. verzorgt activiteiten bij dit thema, zoals:
3

Soft skills

Bij soft skills gaat het om de houding en vaardigheden van de medewerkers voor het mogelijk maken van een leercultuur. Iedereen in de organisatie draagt bij aan een leercultuur. Dit vraagt dus ook van medewerkers een proactieve en verantwoordelijke houding, die erop gericht is om elkaar beter te maken.

JANZ. werkt daarom niet alleen aan activiteiten rondom leiderschap en de inrichting van processen, maar we verzorgen ook activiteiten die de professionele verantwoordelijkheid van medewerkers verhogen.
Onderwerpen zijn bijvoorbeeld communicatie, samenwerken, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Het geeft ook de leider steun in de rug: het is geven én nemen in de relatie werkgever en werknemer. Ontwikkeltrajecten geven beiden houvast in het leerproces.

JANZ. verzorgt activiteiten bij dit thema, zoals: