De missie van JANZ.

Met de focus op mensen; groeien naar een blijvende leercultuur

De toekomst kan niemand voorspellen, maar één ding weten we zeker: de veranderingen rondom technologie en in de maatschappij gaan sneller dan ooit. Bedrijven zijn vaak maar minimaal toegerust om hun medewerkers hierop voor te bereiden. De missie van JANZ. is om zoveel mogelijk bedrijven in alle praktische sectoren in Nederland te begeleiden naar een gezonde en toekomstbestendige organisatie.

Dat doen wij door de mens als uitgangspunt te nemen, en binnen bedrijven een cultuur te creëren die voortuitgang en meebewegen stimuleert. Zo staan deze bedrijven sterk in hun schoenen! Hoe kan je als bedrijf succesvol meebewegen in de veranderende markt? Door je aandacht te richten op de ontwikkeling van je medewerkers!

Leren prikkelt mensen, het vergroot hun zelfvertrouwen en het zorgt voor betrokkenheid. 

Leren vindt vooral plaats in het gewone, werkende leven. Het gaat hand in hand met zelfontwikkeling, en samen leiden ze tot het floreren van zowel degene die leert als van de organisatie waarin hij of zij werkt.

In de afgelopen jaren hebben wij veel ervaring opgedaan in het helpen van bedrijven in de praktische sectoren (metaalbedrijven, garages, fietsenmakers, groenbedrijven, etc.) toekomstbestendig en
weerbaar te worden.

Onze lessons learned:

JANZ. is er om bedrijven te ondersteunen om hun pad naar die toekomst uit te stippelen en
te bewandelen en veerkracht en wendbaarheid bij hen op te bouwen. 

De overtuiging van JANZ. is dat bedrijven daarvoor hun medewerkers centraal moeten stellen,
door het mogelijk maken van leren van en met elkaar.

Ons motto is: leren stopt nooit!