Menu

Leren in het bedrijf

Bij JANZ geloven wij dat leren nooit stopt. Wij zijn een jonge adviesorganisatie met kennis van (ontwikkelingen op) de arbeidsmarkt en leren is onze specialiteit. Wij adviseren en ondersteunen individuele bedrijven maar ook brancheorganisaties, samenwerkingsverbanden en fondsen die leren in de breedste zin van het woord in het bedrijf (van hun sector) willen implementeren, aandacht willen besteden aan duurzame inzetbaarheid en willen uitblinken in goed werkgeverschap.

Wij hebben een duidelijke visie ontwikkeld op de arbeidsmarkt (van de toekomst). Wij geloven dat aandacht besteden aan structureel opleiden, inzicht en kennis vereist van alle noodzakelijke maatregelen om dit te realiseren. Structureel leren in bedrijven is van groot belang om op de arbeidsmarkt te kunnen excelleren. Dankzij onze ruime ervaring en kennis van bedrijfskunde en onderwijs voelen wij ons geroepen deze twee op de arbeidsmarkt met elkaar te verbinden.

Vraagstukken

Het bedrijf ontwikkelen naar een lerende organisatie zorgt voor oplossingen op meerdere fronten. Oplossingen? Ja, kijk eens naar de volgende vragen:

  • Ik maak mij zorgen over de toekomst van ons bedrijf. Zijn er nu en op termijn wel voldoende kwalitatieve (vak)krachten beschikbaar?
  • Wij hebben te maken met ongewenste uitstroom. Hoe zorgen we ervoor dat goede mensen bij ons willen (blijven) werken?
  • Als wij een vacature hebben, moeten wij erg veel moeite doen om via de reguliere kanalen de geschikte persoon te vinden. Hoe komt dat?
  • Is het haalbaar om van iedereen een gewenst basisniveau te verwachten?
  • Wij willen heel graag bijblijven op vakgebied en van externe ontwikkelingen, hoe zorgen wij ervoor dat iedereen hierin wordt betrokken in het bedrijf?
  • Wij hebben een passende (online) training gezien, maar op welke manier kunnen wij praktisch en structureel aandacht besteden aan opleiden, passend bij ‘de werkvloer’?

Vragen die betrekking hebben op de mate waarin het bedrijf bezig is met ‘de toekomst’, met het bijblijven, zichtbaar zijn of worden als werkgever en mensen vol vertrouwen laten presteren. De mate van toegevoegde waarde leveren en aantrekkelijk werkgeverschap.

Volgens de methode Jennings

Het positioneren en professionaliseren van leren vraagt de juiste aanpak. Wij baseren ons daarbij op het 70/20/10-principe van Jennings. Mensen leren 70% door eigen ervaring, 20% van andere mensen en 10% door formele training. Het meeste effect hebben leeractiviteiten:

  • in de context, zeker waar het gaat om praktische beroepen;
  • als ze op het juiste moment worden aangeboden, dat is het moment dat de leervraag ontstaat en er de ruimte is om te leren;
  • als het tempo wordt afgestemd op het individu.

Er wordt tegenwoordig veel gesproken over werkplekleren. Bij werkplekleren wordt de kracht van informeel leren benut. Maar werkplekleren is niet alleen maar leren op de werkplek, het gaat verder. Het is ook je werk omzetten in leerprocessen. Dus de werkomgeving moet ook zodanig worden ingericht dat er effectief geleerd kan worden. En dat gaat verder dan de werkplek van de lerende. Het gaat om de hele organisatie, de cultuur van het bedrijf dat in het teken van ontwikkeling moet staan. Het vraagt ook iets van de leidinggevende in het bedrijf.

Wij helpen bedrijven in dit proces op weg middels advies bij strategische planvorming en de praktische uitrol ervan.