Kennis delen & behouden

De juiste kennis op de juiste plaats

Kennis delen en behouden

De meeste bedrijven barsten van de kennis, vaak zonder dat ze het zelf doorhebben. Die kennis zit in de hoofden (en handen!) van de medewerkers. Vaak zijn er medewerkers die al jarenlang bij het bedrijf werken. Maar wat als die oudere medewerkers binnenkort met pensioen gaan? Of als er steeds jonge, nieuwe aanwas op de werkvloer bijkomt? Hoe kunnen organisaties ervoor zorgen dat de kennis gedeeld wordt en dat de high potentials aan boord blijven?

Het delen van kennis vraagt om een scala aan soft skills van medewerkers van de werkvloer, maar ook om een ondersteunende (kennis)structuur en gedreven leiders. Dat is voor veel organisaties een uitdaging! De kunst is om de lat niet te hoog te leggen, want dat leidt vaak alleen maar tot bevriezing. JANZ geeft begeleiding bij het ontwikkelen en uitrollen van de kennisdeling en -borging die past bij het bedrijf.

Een van onze uitgangspunten is de methode van Jennings: het 70/20/10-principe. Mensen leren 70% door eigen ervaring, 20% van andere mensen en 10% door formele training.
Leeractiviteiten hebben het meeste effect:

Om te kunnen leren op de werkplek, moet de werkomgeving dus zó worden ingericht dat er geleerd kan worden. 

De weg naar een succesvolle leercultuur bewandelen we samen

Tijdens onze begeleiding concentreren wij ons op drie belangrijke pijlers. Wij zijn ervan overtuigd dat dit je helpt als organisatie om een blijvende leercultuur te creëren en te behouden. We kunnen niet wachten om samen met jou aan de slag te gaan!

Visieontwikkeling
Visieontwikkeling is een continu proces, en het vertalen van de visie naar concrete doelen is eigenlijk nóg belangrijker. Het geeft handvatten om de organisatie bij te sturen en de medewerkers aan te moedigen.

Hoe kun jij jouw visie ontwikkelen? 
Strategie
Hoe gaan we de doelen bereiken? Daarvoor is strategie nodig. In de strategie van organisaties zouden de medewerkers centraal moeten staan, want bij hen zit de verander- en beweegkracht.

Heb jij een duidelijke strategie voor de komende jaren? 
Kennis delen & behouden
De meeste organisaties barsten van de kennis, vaak zonder dat ze het zelf doorhebben. Die kennis zit allemaal in de hoofden (en handen!) van de medewerkers.

Hoe deel en borg jij de kennis in je organisatie?