Elke dag inspireren, leren en innoveren.

JANZ Kennis en Advies steunt tennisclub VTC

JANZ Kennis en Advies steunt tennisclub VTC

Veel tennisclubs in Nederland hebben de afgelopen jaren te maken met een teruglopend ledenaantal. Ook tennisclub VTC worstelt met het aantrekken van nieuwe leden en het behouden van de huidige tennissers. Om het tij te keren is de financiële steun van plaatselijke ondernemers van essentieel belang.

JANZ Kennis & Advies heeft zich daarom als sponsor verbonden aan tennisclub VTC in Veenendaal. Jannie Takkebos, eigenaar van JANZ Kennis & Advies, vertelt: ‘Als lokale ondernemer vind ik het belangrijk om iets terug te doen voor de gemeenschap waarin ik actief ben. Vandaar dat ik VTC wil steunen om hen de mogelijkheid te geven deze mooie club weer op de kaart te zetten. Zo hoop ik andere ondernemers enthousiast te maken om dit voorbeeld te volgen en er samen voor zorgen dat VTC klaar is voor de toekomst.’

Over JANZ

Bij JANZ werkt men voornamelijk op het snijvlak van arbeidsmarkt en onderwijs. Eén van de grote takken van sport is het coördineren en uitvoeren van projecten die gericht zijn op scholing en ontwikkeling van organisaties en medewerkers, voornamelijk overheid en semi-overheid gerelateerd.

Ook is JANZ steeds meer actief voor bedrijven die het opleiden van medewerkers in eigen hand willen nemen, onder andere door afnemende uitstroom vanuit het onderwijs. Bedrijven die een zogenoemde ‘huisacademie’ willen inrichten, in welke vorm dan ook, zijn hiervoor bij JANZ aan het juiste adres.

Vragen?

We gaan graag verder in op de inhoud van dit artikel. Stuur ons een berichtje!