Hechte samenwerking groen bedrijfsleven geformaliseerd

Afgelopen donderdag tekenden alle werkgeverspartijen uit de groene sector een convenant om duurzame samenwerking in een platform te bekrachtigen: de ‘onderstructuur groen’. Hiermee formaliseerden zij gezamenlijke vertegenwoordiging door het groene bedrijfsleven.

Het platform behartigt de gemeenschappelijke onderwijsbelangen in het mbo. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in hechte samenwerking tussen bedrijfsleven en het groene onderwijs, zowel in het vmbo als mbo.
Het platform functioneert allereerst als onderstructuur voor het marktsegment en de sectorkamer Voedsel, groen en gastvrijheid van de SBB. Daarnaast is zij gesprekspartner voor het groene onderwijs (de AOC Raad) op tal van thema’s en de exameninstelling De Groene Norm.

De groene sector kent een grote diversiteit aan branches, van de levensmiddelenindustrie tot de hoveniers en van gezelschapsdieren tot de agrarische sector. In het platform van de ‘onderstructuur groen’ komen de gezamenlijke belangen aan de orde en wordt overlegd met de groene onderwijsinstellingen. Jaarlijks wordt een activiteitenplan opgesteld. In 2018 richt het activiteitenplan zich op vier thema’s:

– De ontwikkelagenda groen onderwijs
– Instroom in het mbo-groen
– Examinering
– Keuzedelen in het kader van duurzame inzetbaarheid

Deze partijen ondertekenden het convenant:

  • Branchevereniging VHG
  • CUMELA Nederland
  • LTO Nederland
  • VBW
  • Sectorraad Paarden
  • VBNE
  • DIBEVO
  • FNLI
  • Tuinbranche Nederland
  • KIKK recreatie

Een mooie ambitie van bovenstaande partijen. JANZ ondersteunde deze partijen bij de vormgeving en de uitrol van het convenant en het bijbehorende activiteitenplan.