Menu

Diensten

Wilt u met uw bedrijf meer aandacht besteden aan leren? Wij leveren de volgende diensten:

  • Advisering en ondersteuning
  • Interim begeleiding
  • Projectmanagement en projectuitvoering
  • Creëren samenwerking
  • Ontwikkeling van (online) content en examens
  • Trainingen

Specifieke producten

Leerscan

Onze leerscan is een nulmeting van hoe het op dit moment met ‘leren’ in de organisatie is gesteld. Het is voor het bedrijf een praktische scan die inzicht geeft in welke mate er sprake is van aanwezige kennis, ontwikkeling en groei. De leerscan gaat uit van wat de medewerkers in het bedrijf minimaal moeten kennen en kunnen om te kunnen functioneren. Dit is gebaseerd op beschrijvingen in bijvoorbeeld kwalificatiedossiers (van het MBO), cao-functies en andere functieprofielen. De scan geeft duidelijkheid over in welke fase het bedrijf zich op het gebied van professioneel leren bevindt.

Strategisch opleidingsplan

Het strategisch opleidingsplan is een maatwerk advies voor bedrijven waar leren een oplossing kan zijn voor vraagstukken in het bedrijf. In dit plan wordt van strategisch tot aan uitvoerend niveau beschreven waar en op welke manier opleiden en ontwikkelen kan bijdragen aan de ambities en het succes van de organisatie. Dit plan wordt gebaseerd op de leerscan en de door het bedrijf uitgesproken wensen op het gebied van leren.

Implementatieplan

Het implementatieplan is de praktische toepassing van het strategische opleidingsplan. Op welke manier kan het opleidingsplan worden geïmplementeerd in de organisatie is de vraag die hierbij centraal staat. Vooral bij de implementatie speelt de gewenste ontwikkeling naar een ‘leercultuur’ een belangrijke rol. Wat zijn de voorwaarden die nodig zijn om deze ontwikkeling door te maken? En hoe richt je dit in het bedrijf in? Het is de praktische leidraad voor het bedrijf om volgens opeenvolgende stappen efficiënt en effectief bij het gewenste eindresultaat te komen. Daarbij geeft het implementatieplan afwegingen per stap mee zodat op ieder moment de juiste beslissingen genomen kunnen worden.

Ontwikkeling van (online) content en examens

Het vormgeven van leren vraagt in veel gevallen content op maat. Wij ontwikkelen veel opleidingsmateriaal zelf. Met onze uitgebreide kennis van hoe binnen het reguliere onderwijs het opleiden wordt vormgegeven (bijvoorbeeld de kwalificatiestructuur van het MBO) en van functie- en cao-profielen zijn wij in staat om op een kwalitatieve wijze opleidingen te ontwikkelen. Dit sluit zowel qua inhoud als niveau aan op landelijk erkende normen. Daarnaast adviseren wij over (erkende) certificering van opleidingstrajecten en ontwikkelen wij zelf examens.

Trainingen

Onze trainingentak is ondersteunend aan onze core-business: het implementeren van structureel leren bij bedrijven. De vraag naar trainingen vloeit voort uit onze werkzaamheden bij bedrijven die leren willen borgen in de organisatie. In al onze trainingen staat de ontwikkeling van de mens en organisatie én het belang van continu leren centraal. Enerzijds betreft dit trainingen die bedoeld zijn om werknemers ‘in huis’ op te leiden tot praktijkopleiders, praktijkinstructeurs, leermeesters (daar waar het gaat om het overbrengen van kennis en vaardigheden) etc. Anderzijds betreft dit trainingen bij bedrijven die op de specifieke thema’s human resources en communicatie willen ontwikkelen. Het doel van de trainingen is om een hoger niveau te bereiken op zowel organisatie- als persoonsniveau en medewerkers te prikkelen het beste uit zichzelf te halen.

Onze werkwijze bij het verzorgen van trainingen en begeleiden van werknemers en/of teams wordt gekenmerkt door een mix van praktijk en theorie. Wij geven de voorkeur aan een zo praktisch mogelijke uitvoering van een programma. Echter hangt het in de meeste gevallen van de bedrijfscultuur af welke manier van leren op dat moment het beste past. Wij zijn voorstander van learning-on-the-job. Bijvoorbeeld door middel van observeren en het (laten) toepassen van 360 graden feedback. Ook besteden wij in onze trainingen en begeleiding evenveel aandacht aan theorie als aan het geleerde in de praktijk te brengen. Bijvoorbeeld door middel van rollenspellen, praktische oefeningen en opdrachten.