Bij elke organisatie waar wij over de vloer komen nemen we de tijd om de vraag goed helder te krijgen. En op basis daarvan stellen wij ons plan van aanpak op. Dat plan van aanpak is niet meteen in beton gegoten; we blijven er gedurende het traject samen over in overleg, en passen aan waar nodig.

Wij kunnen van dienst zijn op de volgende gebieden:

Werkplekleren

Het samenwerkingsverband van de 6 technische O&O-fondsen is in 2019 met het project Werkplekleren gestart. Werkplekleren (het leren tijdens het werk) geeft een belangrijke bijdrage aan de inzetbaarheid en ontwikkeling van de medewerkers.

JANZ is één van de uitvoerende partners van dit project: wij begeleiden ruim 30 bedrijven bij het invoeren van werkplekleren, en daarin hebben wij veel aandacht voor hun eigen, specifieke vraagstuk. Een van onze uitgangspunten is de methode van Jennings: het 70/20/10-principe. Mensen leren 70% door eigen ervaring, 20% van andere mensen en 10% door formele training.
Leeractiviteiten hebben het meeste effect:

  • in de context, zeker waar het gaat om praktische beroepen;
  • als ze op het juiste moment worden aangeboden. Dat is het moment dat de leervraag ontstaat en er de ruimte is om te leren;
  • als het tempo wordt afgestemd op het individu.

Om te kunnen leren op de werkplek, moet de werkomgeving dus zó worden ingericht dat er geleerd kan worden. Dat vraagt best wel iets van de organisatie en de leidinggevenden. Wij helpen bedrijven in dit proces op weg. Niet alleen door ons te richten op leerinterventies, maar ook door te kijken naar de bedrijfskundige kant van de vraagstukken.

Voor elk traject hebben wij 32 uur de tijd gekregen om het bedrijf goed op weg te helpen. De interventies die we tot nu toe al hebben toegepast zijn heel divers en afgestemd op elk specifiek bedrijf: begeleiden van bedrijfsoverdrachten, leerpadontwikkeling, cultuur-issues, begeleiding van werkoverleggen, taakanalyses, trainingen verzorgen, het ontwikkelen van opleidingsmateriaal en het leren voeren van functioneringsgesprekken.

Meer informatie over dit mooie project is te vinden op www.werkpleklerenindetechniek.nl

Bedrijfsoverdracht (in de familie)

Het proces van een bedrijfsoverdracht is een enorm ingewikkeld proces. Niet alleen vanwege de juridische en financiële afhandeling, maar vooral door de emotionele en sociale (familiare) kwesties die eraan vastzitten. Die hebben een grote invloed op het succes van de overdracht en op het welbevinden van iedereen die ermee gemoeid is.

Er zijn dingen die je kan doen om een escalatie of faillissement te voorkomen. Zo kan je nadenken over de vraag wie het roer zou overnemen als dat nú zou moeten gebeuren door een crisis. Geef veelbelovende kandidaten alvast opdrachten of functies zodat ze in hun rol kunnen groeien. Daarnaast zal je aan de slag moeten met het ondernemingsplan, de taakoverdracht en met de toekomstige structuur van het bedrijf. Wie krijgt welke rol? En de oprichter die zijn/haar bedrijf gaat overdragen leert noodgedwongen grote lessen in ‘loslaten’ en het accepteren van andere leiderschapsstijlen.

Dat is allemaal niet niks! JANZ kan helpen. We hebben ruime ervaring in het begeleiden en ondersteunen van bedrijven die zich door het proces van bedrijfsoverdracht heen ploeteren. We brengen rust in de hoofden en harten en zo zorgen we er stap voor stap voor dat het proces een succes wordt.

Ontwikkeling van (online) content en examens

Wij ontwikkelen veel opleidingsmateriaal zelf. Met onze kennis van hoe binnen het reguliere onderwijs opleiden wordt vormgegeven (bijvoorbeeld de kwalificatiestructuur van het MBO), en met onze kennis van functie- en cao-profielen kunnen wij gekwalificeerde opleidingen ontwikkelen. Dit sluit zowel qua inhoud als qua niveau aan op de landelijke normen. Daarnaast adviseren wij over certificering van opleidingstrajecten en ontwikkelen wij zelf examens.

We hebben bijvoorbeeld al veel mooie modules voor het online platform oZone mogen ontwikkelen: lassen, frezen, Lean Six Sigma, energietechniek, warmtepompen…

oZone is dé online leeromgeving voor technische bedrijven en is super laagdrempelig. Ook voor de dames en heren met wat minder zitvlees zijn de modules prima te volgen: ze duren gemiddeld 30 minuten en de inhoud is afwisselend. En oZone is ook nog eens gratis toegankelijk. Er staan al heel veel onderwerpen in de algemene bibliotheek, maar je kunt als bedrijf ook je eigen modules maken.

Inwerktrajecten en leerpadontwikkeling

E-learning kan ook heel goed gebruikt worden voor het sneller inwerken van nieuwe collega’s. Door de krapte op de arbeidsmarkt moeten bedrijven het vaak doen met mensen die nog niet aan de opleidingseisen voldoen, zoals zij-instromers. Wij horen regelmatig dat ervaren vakmannen en – vrouwen veel tijd kwijt zijn aan het inwerken van nieuwe collega’s. Een solide en handig inwerkprogramma maakt alles efficiënter, en e-learning kan daar heel goed bij helpen. Laat de medewerker eerst de basiskennis opdoen via e-learning, zodat de praktijkinstructie daarna beter tot zijn recht komt! Zo kost het inwerken minder tijd van de ervaren vakman én komt de nieuwe collega goed beslagen ten ijs. En het hoeft hier natuurlijk niet altijd per se te gaan om een níeuwe collega. Ook voor de al aanwezige medewerkers kan er behoefte zijn voor nieuwe opleidingen, bredere inzetbaarheid en crosstraining.

JANZ helpt bedrijven die hun medewerkers slimmer willen opleiden. Bijvoorbeeld door het maken van een blended inwerkprogramma of leerpad en de bijbehorende opleidingsmaterialen, zoals e- learningmodules, praktijkinstructie en -oefeningen. Maar ook door het begeleiden van ervaren vakmensen: hoe geef je een goede instructie en hoe leer je een ander stap-voor-stap de kneepjes van het vak?

Trainingen

In onze trainingen staat de ontwikkeling van de mens en de organisatie centraal. We geven bijvoorbeeld trainingen voor het ‘in huis’ opleiden van werknemers tot praktijkopleiders, maar we trainen ook op soft skills en specifieke HR-thema’s. Het doel van de trainingen is om een hoger niveau te bereiken op zowel individueel- als organisatieniveau, en om medewerkers aan te moedigen om te groeien.

We houden van zo praktisch mogelijke trainingen, en waar nodig onderbouwen wij die met theorie. De inhoud van de training hangt vooral af van de bedrijfscultuur en wat het beste bij de medewerkers past. We zijn wars van het opleggen van theorieën, die vervolgens niet blijken te passen bij het bedrijf. In plaats daarvan richten we ons op wat wérkt in het bedrijf.

Ondernemerschap & strategieontwikkeling

We adviseren bij verschillende soorten vraagstukken in organisaties op gebied van ondernemerschap, zoals: HR, begrotingen, resultaatverwachtingen en debiteurenbeheer. Daarnaast begeleiden en ondersteunen we managers en managementteams in leiderschaps- en strategieontwikkeling