De sector bos en natuur investeert in verbinding met het onderwijs

De sociale partners van de sector bos en natuur willen in de toekomst graag meer verbinding met het onderwijs realiseren. Het uitgangspunt is om een optimale aansluiting te creëren om nu en in de toekomst snel en adequaat in te spelen op de ontwikkelingen van de sector.

De sector bos en natuur is een relatief kleine sector. Binnen nu en 10 jaar krijgt de sector te maken met vergrijzing en zal er naar verwachting een personeelstekort ontstaan. Om hier op lange termijn op in te spelen ontkomt de sector er niet aan om maatregelen te nemen die zowel op onderwijs als op de arbeidsmarkt zelf zijn gericht.

De wens van de sector is om een zo praktisch mogelijke aansluiting met de scholen te bewerkstellingen. Om een structurele verbinding tot stand te brengen zal een stabiel netwerk worden gecreëerd waar beide partijen op kunnen bouwen. Er zijn meerdere voorbeelden van een duurzame samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs die voor beide partijen veel toegevoegde waarde levert en waar innovatieve initiatieven worden ontplooid.

JANZ ondersteunt de sociale partners van de sector bos en natuur bij de uitvoering van dit traject. De komende maanden wordt een nulmeting uitgevoerd naar de huidige stand van zaken omtrent opleidingsaanbod en samenwerking onderwijs en bedrijfsleven. Dit is vervolgens het startpunt om de aansluiting te optimaliseren.