De ontwikkeling van een huisacademie voor Tomin Groen

Van ontwerp tot implementatie. ‘Wij willen graag een lerende organisatie zijn. Dat al onze medewerkers zich ontwikkelen naar een bepaald basisniveau en wij ze in huis daartoe de mogelijkheid bieden’, aldus Peter Hagenaar, directeur van Tomin Groen.

Wij spraken al eerder op onze site over de ontwikkeling van de huisacademie van Tomin Groen, onderdeel van TOMINGROEP. Maar wat bedoelen wij nu precies met een huisacademie en hoe kom je er? Met een huisacademie bedoelen we in dit geval de academie als ‘bedrijfsschool’ waarin diverse trainingen en opleidingen zijn ondergebracht. Binnen deze academie spelen de medewerker, of een groep geselecteerde medewerkers, een belangrijke rol in het opleiden. Enerzijds wordt de medewerker opgeleid in het vak en het opdoen van de benodigde werknemersvaardigheden en anderzijds wordt hij/zij in het werk continu begeleid om tot het voor hem/haar hoogst haalbare niveau te komen. Met alle gevolgen van dien, zoals de medewerker die zich gewaardeerd voelt (en die echt niet schrikt van het woord school), de medewerker die een diploma of certificaat hiervoor ontvangt en dat bij nieuwe werkgevers kan inzetten, beter presteren etc.

In een bedrijfsschool gaat de opleiding en begeleiding op de werkvloer hand in hand en vraagt daarom veel meer van de organisatie dan enkel het aanbod van opleidingen en cursussen door externe partijen. Het opleiden van medewerkers richting een bepaalde rol is bij lange na niet voldoende omdat het opleiden en begeleiden in het DNA van het bedrijf moet gaan zitten. Dit heeft veel invloed op de manier van werken. Uiteraard is de ene huisacademie niet de andere en kan deze op allerlei verschillende manieren worden ingericht.

Om het opleidingsplan zo concreet mogelijk vorm te kunnen geven, is het allereerst belangrijk om de doelen en prioriteiten van de organisatie te formuleren. De vragen ‘waar wil de organisatie naartoe en op welke manier kan opleiden hieraan bijdragen’ staan hierbij centraal in de aanpak.

Goede wil is niet voldoende
Bij Tomin Groen zijn we gekomen tot de ontwikkeling van de Groene Academie als ‘bedrijfsschool’. Om daar te komen waren enthousiasme en goede wil niet voldoende. De inrichting van de academie moet in onze ogen gebaseerd zijn op de kernwaarden, missie en de bijbehorende strategie van het bedrijf. Dit alles passend in de waan van de dag waar elke organisatie mee te maken heeft.

Vragen als: “Waarom willen we dit, hoe kijken we aan tegen leren in het bedrijf en hoe past dit bij onze visie?”, waren vragen die beantwoord moesten worden. Maar ook kritische geluiden leefden onder de medewerkers: “We hebben het al eerder geprobeerd en het is niet gelukt, wat moet er nu anders?”.

Doel in het vizier houden
In nauwe samenwerking met de betrokkenen van Tomin Groen, zijn we tot een gezamenlijke ambitie gekomen om dit traject vorm te geven. Zo zijn we in gesprek gegaan met medewerkers door alle lagen van de organisatie heen, van uitvoering tot aan directie. Dit heeft geresulteerd in een leertheorie die bij Tomin Groen past.
Maar hoe pas je nu een leertheorie toe in de dagelijkse praktijk van een organisatie? Na het ontwerp van de inrichting van de academie is een stappenplan ontwikkeld met activiteiten voor de opzet en uitrol van het programma zelf. Denk hierbij aan het ontwikkelen van:

  • de inhoud van de opleidingen
  • ontwikkelen van passend opleidingsmateriaal
  • een huisstijl (want ja, het moet ook zichtbaar zijn!)

Maar vergeet ook de stappen niet die gaan over de inrichting van de organisatie zelf, zoals de selectie van voormannen die de begeleiding verzorgen, opleiding van de voormannen en ontwikkeling van het introductieprogramma. Geen enkele keer is het doel uit het oog verloren.

In de praktijk
Inmiddels draait het programma op volle toeren. De voormannen worden opgeleid tot coach/begeleider van startende werknemers in de groene sector. Uit gesprekken met betrokken medewerkers blijkt dat de samenwerking met externe opleidingspartijen -die met name het theoriedeel verzorgen om de kwaliteit daarvan te borgen- en de praktische begeleiding op de werkvloer door de eigen leidinggevenden het meest effectief zijn.

De volgende groep start begin volgend jaar met hun opleidingstrajecten. Wij hebben er alle vertrouwen in!