ACADEMIE – De sector loonwerk investeert in bedrijven door het aanbieden van gratis incompany communicatietrainingen

Op initiatief van de sociale partners van de loonwerksector biedt de sector vanuit het project Mooi Vak Man! de incompany training ‘Klare Taal’ aan loonwerkbedrijven aan. 25 bedrijven in de sector kunnen van dit aanbod gratis gebruik maken.

Het doel van de training is om de duurzame inzetbaarheid van werknemers in de sector te bevorderen en ze met plezier naar het werk te laten gaan. In drie dagdelen komen de onderwerpen effectief communiceren, het voeren van functioneringsgesprekken, de maatschappelijk ontwikkelingen en de balans tussen werk en privé aan bod.

Het eerste deel van de training heeft betrekking op hoe de communicatie op het bedrijf verloopt, zowel onderling als richting de klanten. Doel is om medewerkers beter te laten communiceren. Belangrijk uitgangspunt hierbij is medewerkers te leren wat je met effectief communiceren kunt bereiken.

Het voeren van functioneringsgesprekken is op veel bedrijven in de loonwerksector (nog niet of deels) aan de orde. In dit onderdeel worden bedrijven op weg geholpen dit vorm te geven binnen het bedrijf. Het nut van functioneringsgesprekken komt vanzelfsprekend aan bod evenals dat er praktische tools worden aangereikt om zowel werkgevers als werknemers hiermee op weg te helpen.

Het onderwerp maatschappelijke ontwikkelingen is bedoeld om het bewustzijn van bedrijven en medewerkers te prikkelen. Het betreft naast de maatschappelijke ontwikkelingen ook economische en technologische ontwikkelingen die van invloed zijn dan wel worden op het bedrijf. Blijvende scholing en ontwikkeling van medewerkers zijn belangrijke thema’s in dit onderdeel.

JANZ mag als één van de betrokken partijen bovenstaande trainingen de komende periode verzorgen. Het is een opdracht die ons past als een jas en aansluit bij onze bedrijfsfilosofie: bedrijven en medewerkers op een praktische en prikkelende wijze naar een hoger niveau brengen.

Voor meer informatie over Mooi Vak Man! zie www.mooivakman.nl